Aktiviteter

Aktiviteter

Vi fremmer:

Barnas dag; Håndverk med barne ; Julefester; Språkkurs arbeidsverksteder; Workshops “å bo og jobbe i Norge ‐ Norske lover og regler” og “Hvordan finne arbeid i norske”; Photo workshoop; Marked på Årvoll Gård og Youngstorget; kaffe‐treff; Musikk konserter, Deltagelse i Mela‐festivalen (på Årvoll Gård); Generasjonsmøter; Poesikvelder; Kino festival; Sportslige aktiviteter: Golf og Turer; kreativt og kunstnerisk verksted, Sangkor og Matlaging; Norsk Historie Workshop…

Poesikveld er et arrangement som er gratis og åpent for publikum. De er arrangert i samarbeid med flere Deichmanske bibliotek: på Tøyen, Majourstuen, Furuset, Grünerløkka og på også på Caféteatret. Arrangementet har som mål å oppdage og vise frem portugisiskspråklige dikt og diktere fra ulike epoker og inkluderer etterforskning, arbeidsverksteder og prøver fra deltagernes side.

Filmvisningene består av fremvisning av portugisiskspråklige filmer, og er også et arrangement som er gratis og åpent for alle. De har funnet sted til nå, på Deichmanske bibliotek på Tøyen, i samarbeid med den portugisiske ambassaden, brasiliansk ambassaden, Camões‐instituttet og ved gitte anledninger også med regissører og produsenter, for å kunne tilby gratis framvisning av filmene.

Festene i foreningen er en kilde til sosial omgang og selskapelighet, der man gjør nye erfaringer, møter nye mennesker og fornyer gamle bekjentskap.

Norskkurs har vært brukt som et verktøy til å forsterke deltagernes sosiale og samfunnsmessige inkludering. Alle norskkursene har hatt norske lærere.

Marked: deltagelse med egen salgsbod på lokale markeder har vært en god måte å informere om og dele typiske retter fra matkulturene i ulike portugisiskspråklige land. Rundt temaet mat skapes det også lett møter og nye bekjentskap. Idéen har vært å bringe med seg en liten del av matkulturen fra hvert enkelt portugisiskspråklig land, og alle dens betydninger og minner, til de portugisiskspråklige i Oslo‐regionen, og la alle bli kjent med den.

Kaffe‐treffene har blitt arrangert i samarbeid med Café Isabelle på Grünerløkka, og har som mål å fremelske møter, samtaler og utveksling av erfaringer i et avslappet miljø, mellom alle portugisisktalende bosatt i Oslo‐regionen, fra de nyankomne til de som har bodd i Norge i mange år.

Arbeidsverksted: disse har vært ledet av nordmenn eller norske statsborgere, med lang erfaring og kunnskaper om juridiske temaer, med den hensikt å gjøre deltagerne kjent med sine sosiale og juridiske plikter og rettigheter i Norge. Målet er nok en gang å forenkle integreringen i samfunnet.

Sport: også et område for sosial omgang, for å oppnå velvære, nye bekjentskaper, erfaringsutveksling og sosial utvikling.

Musikk: Lusofonia Oslos kor har ukentlige øvelser sammen med en dirigent og sanglærer i foreningens lokaler. Koret er innom mange ulike musikkstiler fra ulike kulturer, i tillegg til å være et viktig sosialt møtested for deltagerne. I samarbeid med kaféen Pastel de Nata og konsertlokalet Soria Moria, har vi organisert flere konserter med artister fra portugisiskspråklige land.

Lesesirkel: Lusofonia Oslo har samarbeidet med gruppa Círculo de Leitura ved Universitetet i Oslo angående markedsføring og deltagelse på dennes lesesirkel på portugisisk.

Meny