Bli medlem

Innmelding

Her finner du elektronisk innmeldingsskjema.

NB: medlemskontingent på inneværende år må betales.
Betaling til konto n. 15035607339 (Lusofonia Oslo) og sende bevisst til socios@lusofonia-oslo.no

Du kan velge mellom følgende medlemskap

Personlig medlemskap

250 kr årlig

Per menesker.

Familie

360 kr årlig

Familien må ha samme adresse.

Meny