Om oss

Om oss

Foreningen Lusofonia Oslo er en ikke‐lukrativ forening med hovedsete i Oslo, med det formål å tilby rekreasjon og sosiale og kulturelle aktiviteter. Den ble grunnlagt i 2013 og har som hovedmål å utbre portugisisk språk og portugisiskspråklig kulturer, i tillegg til å samle alle som har opprinnelse i et av de ni landene der portugisisk er offisielt språk og andre som har en spesiell tilknytning til dette språket ‐ verdens 5. mest brukte.

Vi er engasjert i å fremme fredelige forhold mellom forskjellige kulturer, grupper og mennesker. Å forsøke å forstå og forstyrre prosesser som bringer folk sammen, eller splitter dem fra hverandre, er viktig for å øke våre samfunn og kulturelle kommunikasjonsevner.

Med tverrfaglig arbeid og med ulike typer tilnærming, kan vi gjøre det mulig å redusere gapet mellom norsk samfunn og kultur og de portugisiskspråklig språksamfunn og kulturer.

Vi argumenterer for at økende mangfold, kan føre til diversifisert medborgers deltakelse og forståelse. Behovet for aktiv deltakelse blant ulike borgere er stadig viktigere, for å ha et sunt samfunn.

Handler om kulturell, humanitær, relasjon, integrasjon, gjensidig forståelse makt. Føler at alle er en del av landet og kulturen!

Det portugisiskspråklige samfunnet i Oslo er utadvendt og aktivt, og foreningen ble etablert i den hensikt å fremme og arrangere aktiviteter som både kan utbre og forene portugisisk språk og portugisiskspråklig (lusofonia) kulturer; men et annet arbeidsområde for foreningen er å hjelpe portugisiskspråklige innvandrere til Norge med å integrere seg i det norske samfunnet. Dermed vil man finne mange ulike prosjekter gjennom foreningens levetid.

Men vi vil ha mer!

Lusofonia Oslo drives på bakgrunn av frivillig arbeid og samarbeid, noe som bringer fram det beste og mest dedikerte hos alle. På denne måten anstrenger foreningen seg for å frambringe engasjement, integrering, samarbeid og fellesskapsfølelse ved hvert prosjekt, som vi mener er noe spesielt og minneverdig.

Meny